Zasebna upepelitev
vrnemo pepel samo vaše živali

 • do 2 kg 72,00 €
 • od 2,1 do 5 kg 120,00 €
 • od 5,1 do 15 kg 190,00 €
 • od 15,1 do 25 kg 230,00 €
 • od 25,1 do 40 kg 300,00 €
 • od 40,1 do 55 kg 360,00 €
 • nad 55 kg 396,00 €

Skupinska upepelitev
pepel živali ne vrnemo / ostane v skupni grobnici

 • do 2 kg 57,60 €
 • od 2,1 do 5 kg 96,00 €
 • od 5,1 do 15 kg 152,00 €
 • od 15,1 do 25 kg 184,00 €
 • od 25,1 do 40 kg 240,00 €
 • od 40,1 do 55 kg 288,00 €
 • nad 55 kg 316,80 €

OPOZORILO:
Končna kategorija teže se določi po tehtanju na umerjeni tehtnici v krematoriju.
Protokolirani podatek tehtanja prejmete skupaj s certifikatom upepelitve.

Stroški prevoza
s sodobnim, pogrebnim vozilom za živali

 • Cona 1 (do 50 km od Litije) 70,00 €
 • Cona 2 (nad 50 km od Litije) 80,00 €
 • Prevzem živali pri veterinarju, prevoz v krematorij, ureditev vseh za prevoz potrebnih dokumentov, prevoz pepela do CREMONE.

Priprava pepela
za raztros

 • Pepel vključno s papirnato žaro 25,00 €

Vse cene vključujejo DDV.
Plačilo vseh storitev je mogoče na obroke, po dogovoru.